Rusza nabór na 3 - miesięczne staże



WAŻNA INFORMACJA dotycząca aplikowania do projektu 
"Udany start z UNI 2"
Osoby składające dokumenty rekrutacyjne do projektu pn. „Udany start z UNI 2”zamieszkujące tymczasowo na terenie województwa opolskiego proszone są o dołączenie do kompletu dokumentów rekrutacyjnych, następującego dokumentu:
  •  Zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym na terenie województwa opolskiego 
Ww. dokument jest niezbędny w celu spełnienia wymogów formalnych rekrutacji. 



Szukasz szansy zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w renomowanych firmach województwa opolskiego

JESTEŚ OSOBĄ MŁODĄ, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 25 ROKU ŻYCIA

Zgłoś się!!!


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ogłasza nabór na płatne staże dla osób do 25 r. życia, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa Opolskiego, pozostające bez zatrudnienia.

Staże organizowane są w ramach projektu pn. „Udany start z UNI 2”  współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI , Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kandydat zainteresowany odbyciem stażu powinien zapoznać się z regulaminem

oraz

wypełnić i złożyć do Koordynatora Programy (AIP UO) mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej 31 Dom Studenta „Kmicic” pok. Nr 1 następujące dokumenty aplikacyjne:
By ułatwić wybór przedsiębiorstwa, zachęcamy do zapoznania się z wykazem firm, które wyraziły chęć współpracy w projekcie. 

Rekrutacja trwa
od 22 listopada 2010 r. do 29 listopada 2010 r.

Szczegółowych informacji uzyskać można w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (D.S. „Kmicic” pok. Nr 1, ul. Grunwaldzka 31) lub pod nr tel. 77 452 7457   oraz pod e-mail: inkubator@uni.opole.pl   




Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol