Harmonogram warsztatów "Aktywne poszukiwanie pracy" organizowanych w ramach projektu pn "Udany start z UNI 2"



Harmonogram warsztatów "Aktywne poszukiwanie pracy" organizowanych w ramach projektu pn "Udany start z UNI 2"


Poniżej przedstawiamy listę Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. "Udany start z UNI 2" w podziale na grupy warsztatowe:





Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol