Harmonogram szkoleń z zakresu przedsiębiorczości organizowanych w ramach projektu pn. "Udany start z UNI 2"Harmonogram szkoleń z zakresu przedsiębiorczości organizowanych w ramach projektu pn. "Udany start z UNI 2":


Poniżej przedstawiamy listę Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. "Udany start z UNI 2" w podziale na grupy szkoleniowe:

Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol