Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pt. "Udany start z UNI 2 "Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pt. "Udany start z UNI 2 ", który współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i realizowany w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.1. POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE ", Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego. Konferencja odbędzie się we wtorek, 28 czerwca  br. o godz. 10:00 w Auli A  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego mieszczącej się przy ulicy Oleskiej 48, 45-052 Opole.

            Celem projektu "Udany start z UNI 2 " było dobre przygotowanie osób młodych do wejścia na regionalny rynek pracy poprzez przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, organizację dla 60 uczestników 3-miesięcznych staży zawodowych oraz organizację szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i warsztatów pn. „Aktywne poszukiwanie pracy“.

Projekt "Udany start z UNI 2" skierowany był  do osób nieaktywnych zawodowo do 25 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa opolskiego i oczekujących pomocy w wejściu na otwarty rynek pracy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 24 czerwca 2011 na adres skrzynki pocztowej inkubator@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 452 74 57.

 

 

                                                                                      

Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol