Rekrutacja - ogłoszeniaOGŁOSZENIE

o naborze Wykonawcy na stanowisko dot. organizacji szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w projekcie pn.: "Udany start z UNI 2"


Terminy:

Składanie ofert: 2011-03-14 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-03-14 10:30:00
 

OGŁOSZENIE

o naborze Wykonawcy na stanowisko dot. organizacji warsztatów z zakresu pierwszego kontaktu z rynkiem pracy pt.”Aktywne poszukiwanie pracy” w projekcie pn.: „Udany start z UNI 2”


Terminy:

Składanie ofert: 2011-03-14 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-03-14 10:30:00
 
Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi, iż postępowanie obarczone jest wadą.

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia i zaprasza do wzięcia w nim udziału wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w unieważnionym zapytaniu.OGŁOSZENIE 

o naborze Wykonawcy na stanowisko dot. organizacji warsztatów z zakresu pierwszego kontaktu z rynkiem pracy pt.”Aktywne poszukiwanie pracy”  w projekcie pn.: „Udany start z UNI 2”


Terminy:
Składanie ofert: 2011-02-25 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-02-25 10:30:00
 


Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi, iż postępowanie obarczone jest wadą.

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia i zaprasza do wzięcia w nim udziału wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w unieważnionym zapytaniu.


OGŁOSZENIE 

o naborze Wykonawcy na stanowisko dot. organizacji szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w projekcie pn.: „Udany start z UNI 2”


Terminy:
Składanie ofert: 2011-02-25 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-02-25 10:30:00
 OGŁOSZENIE o naborze Wykonawcy na stanowisko Koordynatora zadania w projekcie
pn.: „Wiedza i prktyka - klucz do sukcesu w biznesie”


Nr sprawy: ZPU-408/2010-b

Terminy:

Składanie ofert:  2010-11-30  10:00:00
Otwarcie   ofert: 2010-11-30  10:30:00
 
Załączniki:


OGŁOSZENIE 

o naborze Wykonawcy na stanowisko Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. promocji i rekrutacji w projekcie pn.: „Udany start z UNI 2"

 

Terminy:

Składanie ofert: 2010-11-25 10:00:00

Otwarcie ofert:  2010-11-25 10:30:00

 

Załączniki:

 OGŁOSZENIE 

o naborze Wykonawcy na stanowisko Administratora strony internetowej 

w projekcie pn.: „Udany start z UNI 2”

 

Terminy:

Składanie ofert: 2010-11-25 10:00:00

Otwarcie ofert:  2010-11-25 10:30:00

 

Załączniki:

 


 

OGŁOSZENIE

 o naborze Wykonawcy na stanowisko doradcy w projekcie pn.: „Udany start z UNI 2”

Terminy:

Składanie ofert: 2010-11-25 10:00:00

Otwarcie ofert:  2010-11-25 10:30:00

 

Załączniki:


OGŁOSZENIE 

 

o naborze Wykonawcy na przygotowanie audycji radiowej i emisję 

w Radio Sygnały w projekcie pn.: „Udany start z UNI 2”

 

Terminy:

Składanie ofert: 2010-11-18 10:00:00

Otwarcie ofert:  2010-11-18 10:30:00

 

Załączniki:

 OGŁOSZENIE 

o naborze Wykonawcy na stanowisko Administratora strony internetowej 

w projekcie pn.: „Udany start z UNI 2”

 

Terminy:

Składanie ofert: 2010-10-21 10:00:00

Otwarcie ofert:  2010-10-21 10:30:00

 

Załączniki:

 


 

OGŁOSZENIE 
o naborze Wykonawcy na adaptację i dodanie nowych modułów strony
internetowej projektu pn.:"Udany start z UNI 2"

Nr sprawy: ZPU-415/2010/b

Terminy:

Składanie ofert:  2010-09-27  10:00:00
Otwarcie  ofert: 2010-09-27  10:30:00

Załączniki:

 


OGŁOSZENIE
o naborze wykonawcy na stanowisko Koordynatora/Koordynatorki staży,
 w projekcie pn.: "Udany start z UNI 2"

Nr sprawy: ZPU-412/2010/e

Terminy:

Składanie ofert:  2010-09-24  10:00:00
Otwarcie   ofert: 2010-09-24  10:30:00
 
Załączniki:
OGŁOSZENIE

o naborze wykonawcy na usługi stworzenia dokumentacji rekrutacyjnej,

w projekcie pn.: "Udany start z UNI 2"Nr sprawy: ZPU-412/2010/b

Terminy:

Składanie ofert:  2010-07-23  10:00:00
Otwarcie   ofert: 2010-07-23  10:30:00
 
Załączniki:OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. administracyjno- księgowych,
w projekcie pn.: "Udany start z UNI 2"

Nr sprawy: ZPU-412/2010/b

Terminy:

Składanie ofert:  2010-06-25  10:00:00
Otwarcie   ofert: 2010-06-25  10:30:00
 
Załączniki:
OGŁOSZENIE

O naborze Wykonawcy na stanowisko Kierownika/Kierowniczki projektu,

w projekcie pn.: "Udany start z UNI2"Nr sprawy: ZPU-412/2010/a

Terminy:

Składanie ofert:  2010-06-25  10:00:00
Otwarcie   ofert: 2010-06-25  10:30:00
 
Załączniki:Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol